Giới thiệu ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Quang Tú – Tiến sĩ luật kinh tế – CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó TGĐ kiêm GĐ Viện

 

Ông Hoàng Việt Trình – Phó TGĐ