Giới thiệu ban lãnh đạo

eda441ee70d98e87d7c8

Ông Nguyễn Quang Tú – Tiến sĩ luật kinh tế – CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 

611ab6148eba70e429ab

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó TGĐ kiêm GĐ Viện

 

690c3f3b0095fecba784

Ông Hoàng Việt Trình – Phó TGĐ