Giới thiệu ban lãnh đạo

Eda441Ee70D98E87D7C8

Ông Nguyễn Quang Tú – Tiến sĩ luật kinh tế – CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 

611Ab6148Eba70E429Ab

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó TGĐ kiêm GĐ Viện

 

690C3F3B0095Fecba784

Ông Hoàng Việt Trình – Phó TGĐ