Dự án Sunny Garden Resort

  • Công ty đầu tư: Du lịch lương sơn
  • Đơn vị đầu tư và phát triển: CBRE
  • Nhà Thầu: KingWood, Hafele, Daikin
  • Ánh sáng và nội thất: AASTUDIO ITALIA
  • Đơn vị liên kết dịch vụ: ACCOR, ZEN RESORT, BELLAS, RESORT 5*