Khóa học quản lý dự án xây dựng chuẩn kiến thức toàn diện kĩ năng 2021

Thông tin khóa học quản lý dự án xây dựng  – Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam phối hợp cùng chuyên gia thiết kế

Mục tiêu khóa học quản lý dự án xây dựng

– Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13;
– Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
– Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
Nhằm tăng cường kiến thức, kĩ năng, chuyên môn, từng bước chuẩn hóa năng lực cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia hoạt động xây dựng, đáp ứng yêu cầu về năng lực theo các quy định hiện hành và Luật Xây dựng năm 2014, Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – VCB Group phối hợp cùng các chuyên gia, đội ngũ cán bộ đầu ngành thiết kế và tổ chức khai giảng khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ “Khóa học quản lý dự án xây dựng chuẩn kiến thức toàn diện kỹ  năng 2021″ 

Đối tượng phù hợp với khóa học quản lý dự án xây dựng

Khóa học quản lý dự án xây dựng được thiết kế phù hợp với da dạng những đối tượng khác nhau. Cụ thể, khóa học quản lý dự án xây dựng phù hợp với:

– Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.

– Các cá nhân tham gia vào quá trình quản lý dự án xây dựng, có nhu cầu trau dồi kiến thức, kĩ năng

– Sinh viên, cá nhân muốn bước chân vào lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.

Nội dung các chuyên đề khóa học quản lý dự án xây dựng

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

( Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13; và các nghị định, thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo)

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình ( Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; NĐ 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư XD ; NĐ 42/2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 59/2015 về quản lý dự án đầu tư XD; Luật Đất Đai số 45/2013/QH13, NĐ số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất Đai; Luật Đầu Tư sô 67/2014/QH 13; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13; NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và thông tư hướng dẫn thi hành).
2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
6.Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)
7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1.Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
2.Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
– Thiết kế xây dựng công trình
– Giấy phép xây dựng
– Quản lý thi công xây dựng công trình
– Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
5.Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc.
Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
( Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong HĐXD theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 và các NĐ, thông tư hướng dẫn thi hành: 03/2015/TT-BKHĐT )
Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng
( Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2015 và các thông tư 07,08,09/2016).
1.Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
2.Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3.Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
4.Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
5.Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
6.Xử lý tranh chấp hợp đồng
*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc
Chuyên đề 4. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
( Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quy định chi tiết về quản lý chi phí ĐTXD có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2015 và thông tư số 05,06/2016) ).
1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
2. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Lập tổng mức đầu tư
4. Lập dự toán xây dựng công trình
5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
6. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc
Chuyên đề 5. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
( Thông tư 08/2016/TT- BTC ngày 18/1/2016 quản lý hoàn thành vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và TT số 09/2016/TT – BTC quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước )
1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
– Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
– Tạm ứng vốn đầu tư
– Thanh toán khối lượng hoàn thành;
– Quy trình, thủ tục thanh toán
– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
– Khái niệm và phân loại quyết toán
– Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán
– Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
– Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc
Chuyên đề 6. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
( Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015)
Chuyên đề 8. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin mới nhất về học chứng chỉ bất động sản 2021

Lớp học môi giới BĐS ở Nghệ An 2021

Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học quản lý dự án xây dựng

Lop Hoc Giam Sat Thi Cong Xay Dung Lớp Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng 2020

– Có cơ hội được tiếp xúc với các chuyên gia đi đầu trong kiến thức, kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

– Cơ hội đi khảo sát thực tế để hiểu rõ, chi tiết hơn việc quản lý dự án

– Hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ quản lý dự án

Tham khảo thêm các khóa học khác :

 Học phí lớp học quản lý dự án xây dựng:

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Theo chương trình khung quy định tại thông tư số 25/2019/TT-BKH ngày 27/7/2019 của bộ xây dựng.

Học phí: 1.200.000 VND

Tìm hiểu thêm về tập đoàn VCB Group chúng tôi:

Anh Logo Vcb 300X185 1 Lớp Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng 2020

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam thuộc Tập đoàn VCB là tổ chức có uy tín chuẩn do Bộ xây dựng thẩm định, liên tục khai giảng các khóa học đào tạo Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và Quản lý sàn giao dịch bất động sản trên Toàn quốc.

Ngoài ra VCB GROUP còn có hai sàn giao dịch bất động sản là: Greenproperty  Land và VCB Land chuyên phân phối các sản phẩm bất động sản biệt thự, liền kề và nghỉ dưỡng ven đô, chung cư, đất nền… là nơi thực tập lý tưởng và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên viên kỳ cựu, nhà quản lý có nhiều bề dày kinh nghiệm và cung cấp cho các học viên kiến thức thực tế sâu rộng, những trải nghiệm để đời mà những người kinh doanh bất động sản đi trước đã phải mất bằng nhiều tiền mới có được. Viện đào tạo cũng sẽ tặng cho mỗi bạn học viên 100.000 Data khách hàng VIP để làm vốn khai thác mà VCB GROUP đã bỏ tiền ra mua.

Lop Hoc Quan Ly Du An Dau Tu Va Xay Dung Lớp Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng 2020

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VCB.

Địa chỉ: Số 214, Tòa nhà TSQ – EUROLAND, Làng Việt kiều châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 8339 111

Hotline: 0928 070 888 – 0912 16 77 88 – 0936 136 606 – 0943 170 222.

Website: www.vcbgroup.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/viendaotaonhanlucxaydungvietnam/

Email: [email protected]; [email protected]

Chúng tôi luôn đồng hành cùng thành công của bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *