[HOT NEWS 2023] KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 2023 (ĐỢT 1)

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 2023 (ĐỢT 1)

z4285238056469 f31176ad6a3347784ce93edf02f41286

Thị trường bất động sản ngày càng phát triển đòi hỏi càng phải nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ lực lượng môi giới và quản lý giao dịch sàn bất động sản. Kể từ ngày Nghị định 16/2022/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 28/01/2022, cá nhân có hoạt động môi giới bất động sản độc lập không có chứng chỉ hành nghề môi giới có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng thay vì mức phạt tiền từ 10-15 triệu đồng như trước đây. Do vậy, mỗi cá nhân khi tham gia vào lĩnh vực bất động sản đều cần phải sở hữu chứng chỉ môi giới bất động sản để đủ điều kiện hành nghề hợp pháp.

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – Công ty cổ phần tập đoàn VCB Group xin trân trọng gửi tới quý học viên kế hoạch về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2023( Đợt 1)

LINK xem đầy đủ bản kế hoạch: Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới BĐS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 (đợt 1)

CÁC CĂN CỨ TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế

quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 27/02/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc Kế hoạch tổ chứ kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ văn bản số 22/2023/CV-VCB ngày 05/7/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn VCB về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 (đợt 1).

kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

thi sát hạch môi giới bds
thi sát hạch môi giới bds

– Ban hành bộ đề thi, đáp án và quy chế tổ chức kỳ thi.2

– Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi làm cơ sở tổ chức kỳ thi.

– Tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghê môi giới bất động sản.

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG 2023

Đơn vị tổ chức kỳ thi

– Giao Công ty Cổ phần Tập đoàn VCB là đơn vị tổ chức kỳ thi;

– Công ty Cổ phần Tập đoàn VCB thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Điều kiện dự thi

(theo Điều 9 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng)

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

– Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

– Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

Nội dung thi

(theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng)

Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải bắt buộc thi các nội dung sau:

(1) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

+ Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

+ Thị trường bất động sản;

+ Đầu tư bất động sản;

+ Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

(2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

+ Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

+ Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

+ Giải quyết tình huống trên thực tế

Hình thức, thời gian, ngôn ngữ và đối tượng dự thi

(theo Điều 7, Điều 8 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng)

a) Hình thức, thời gian thi:

– Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp, thời gian thi

tối đa 120 phút.3

– Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp, thời

gian thi tối đa 120 phút.

b) Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là

người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).

c) Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước

ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi

Cap chung chi hanh nghe moi gioi BDS 0912167788
Đăng ký thi chứng chỉ môi giới bất động sản 0928070888

(theo Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng)

– 02 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch);

– 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– 02 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

– 04 ảnh màu cỡ 4x6cm (nền xanh) chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– 02 bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

Kinh phí dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi phải nộp kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi, dự kiến mức thu kinh phí dự thi: 500.000VNĐ/thí sinh/02 môn thi (không bao gồm kinh phí cấp chứng chỉ và kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi thi) để sử dụng cho việc biên soạn đề thi và đáp án, in đề thi, tổ chức thi (kinh phí dự thi theo bảng dự toán do đơn vị tổ chức kỳ thi lập, được Giám đốc Sở phê duyệt theo quy định).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi

a) Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được

đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt đến

hết ngày 07/8/2023.

c) Hình thức nộp hồ sơ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ: số 5, Ngõ 153, Ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội;

– Gửi hồ sơ trực tuyến đến địa chỉ email: [email protected] (đính kèm các tệp dữ liệu được định dạng (*.pdf) hoặc (*jpeg).

Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi sát hạch

– Thời gian dự kiến thi: Ngày 10/8/2023 (Thời gian có thể thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể của thí sinh đăng ký dự thi).

– Địa điểm tổ chức kỳ thi: Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (địa điểm thi nếu có thay đổi giao Công ty cổ phần Tập đoàn VCB thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi).

Thông tin về danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách những thí sinh không đủ điều kiện dự thi, thời gian thi, địa điểm thi, lịch thi sẽ được thông báo chính thức ít nhất 03 ngày trước ngày tổ chức thi trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (https://sxd.lamdong.gov.vn/).

Phê duyệt và công bố kết quả thi

– Đơn vị tổ chức kỳ thi tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt đề thi, đáp án, kết quả thi (bao gồm: báo cáo quá trình tổ chức kỳ thi, danh sách thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu cầu);

– Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ vào kết quả của từng phần thi để phê duyệt kết quả thi;

– Kết quả thi được thông báo tại đơn vị tổ chức kỳ thi và trang thông tin của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (https://sxd.lamdong.gov.vn/).

– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi.

Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu.

– Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại một lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.

Thông tin liên hệ

Đề nghị thí sinh liên hệ Công ty cổ phần Tập đoàn VCB, số điện thoại: 0912167788, 0936136606, 0928070888; địa chỉ: số 14, tổ dân phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được hỗ trợ và giải đáp.

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG 2023

  1. Phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

– Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn VCB tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định;

– Tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kết quả thi và tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.

  1. Công ty cổ phần Tập đoàn VCB

– Chủ trì xây dựng quy chế thi, biên soạn bộ đề thi và đáp án trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt để phục vụ kỳ thi sát hạch.5

– Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và dự kiến mức thu kinh phí dự thi đối với thí sinh theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho kỳ thi và chế độ chính sách của Nhà nước, lập hồ sơ quyết toán kinh phí tổ chức kỳ thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt theo quy định.

– Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

– Tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi đảm bảo theo quy định, phù hợp với Kế hoạch được duyệt.

– Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có yêu cầu phúc khảo.

– Tổng hợp và trình Hội đồng thi phê duyệt kết quả thi bao gồm: Báo cáo quá trình tổ chức thi, danh sách những thí sinh đạt yêu cầu và danh sách những thí sinh không đạt yêu cầu.

– Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng và bản phôtô bài thi về Sở Xây dựng để làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thi, Sở Xây dựng và pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi.

– Bảo quản hồ sơ, tài liệu của kỳ thi theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 (đợt 1). Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện để kỳ thi đảm bảo chất lượng, đúng quy định và thành công./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *