[HOT NEWS 2022] SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG – QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS

SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS 

Công ty cổ phần tập đoàn VCB xin trân trọng thông báo chính thức của Sở Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng quyết định ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS cho tập đoàn VCB. Do đó, Tập đoàn VCB có thẩm quyền tổ chức thi sát hạch để Sở xây dựng làm căn cứ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các cá nhân có nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *